นโยบายการคุ้มครองผู้เช่าซื้อ

Rent2Rich ไม่เพียงแต่ให้คำมั่นสัญญาว่าจะบริการส่งและดูหลังการขายรวดเร็วและดีที่สุด หากท่านประสบปัญหาต่อไปนี้ท่านสามารถคืนสินค้าหรือขอเงินคืนได้ หลังจากที่ท่านได้ทำสัญญาและรับสินค้าแล้วภายใน 7 วัน
  • สินค้าแตกต่างจากที่ระบุไว้อย่างสิ้นเชิง : ท่านได้รับสินค้าที่เช่าที่ไม่ตรงสเป็ค แตกต่างจากรายละเอียดที่ระบุไว้บนเว็บอย่างสิ้นเชิง เช่น ท่านสั่งเช่าตู้อบขนาด 100 ลิตร แต่กลับได้ตู้อบ 62ลิตร เป็นต้น
  • จำนวนสินค้าไม่ครบ : ท่านได้รับสินค้าไม่ครบถ้วน เช่น ท่านเช่าสินค้าแต่ได้รับอุปกรณ์ไม่ครบตามคู่มือ
  • สินค้าได้รับความเสียหายระหว่างการจัดส่ง : สินค้าที่ท่านได้รับเสียหายอย่างรุนแรงระหว่าง การขนส่ง ท่านสามารถยื่นคำร้องเพื่อส่งของให้ใหม่ได้ โดยเป็นไปตาม นโยบายการคืนสินค้า
  • สินค้าไม่ได้คุณภาพ : สินค้าที่ท่านได้รับหมดอายุหรือไม่สามารถใช้งานได้ตามคุณสมบัติที่ระบุไว้บนเว็บไซต์
นอกจากนี้ เพื่อความพอใจสูงสุดของลูกค้า สินค้าเช่าประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้ายังมีประกันสูงสุดถึง1ปี(เฉพาะสินค้าที่ร่วมรายการ) ลูกค้าสามารถมั่นใจได้ว่าจะได้รับสินค้าที่มีคุณภาพและได้รับการบริการหลังการขายที่ดีที่สุด