บริษัท ฟรีดอม ดีเวลลอพเมนท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
69/63 หมู่ที่ 6 ถนนกิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ 
อำเภอบางพลี สมุทรปราการ 10540
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0105533109462
095-371-9815
02-738- 4823 
E-Mail : Rent2rich2017@gmail.com
จันทร์-เสาร์ 8.30-17.30 น.