กิจกรรม พนักงาน : ชื่อดี...ไอเดียโดน รางวัล้เงินสด 500 บาท/ชื่อ 10 รางวัล

กิจกรรมสำหรับพนักงาน ชื่อดี...ไอเดียโดน
รับเงินไปเลย.. ชื่อละ 500 บาท 

รวมเงิน รางวัล 5,000 บาท 

เงื่อนไข : กติการในการส่งชื่อชิงแชมป์

1.ส่งรายชื่อได้คนละ 2 รายชื่อเท่านั้น
2.อธิบายความหมายของชื่อแต่ละชื่อที่ส่งร่วมกิจกรรม
3.ส่งภายในวันที่ 23/12/62 เท่านั้น ใส่กล่องบริเวณหน้า จุดสแกนนิ้ว
4.รายชื่อถูกคัดเลือกโดยผู้บริหาร รางวัลเงินสดชื่อละ 500 บาท
5.คัดเลือกชื่อที่ชนะ 10 รายชื่อ

**ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 08/01/63 พร้อมรับเงินรางวัล