โรงพยาบาลเปิดทำฟันฟรี วันที่ 2 เมษายน 2562 มีที่ไหนบ้าง
เนื่องในวันที่ 2 เมษายน 2562 เป็นคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โรงพยาบาลหลายแห่ง จึงเปิดให้ประชาชนเข้ารับบริการทางทันตกรรมได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล  จึงรวบรวมรายชื่อสถานพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการทำฟันฟรี ในวันที่ 2 เมษายน 2562 มาให้เช็กลิสต์กัน

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

 

 

 

          ให้บริการทางทันตกรรมฟรี (1 ราย / 1 การรักษา) ณ วิทยาเขตพญาไท และวิทยาเขตศาลายา โดยมีบริการตรวจฟัน อุดฟัน ถอนฟัน ผ่าฟันคุด ขูดหินน้ำลาย ถ่ายภาพรังสีทางทันตกรรม  

          - ผู้รับบริการต้องนำบัตรประชาชนมาด้วย
          -  กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี ต้องมีผู้ปกครองมาด้วย
          - กรณีผ่าฟันคุด อายุต่ำกว่า 18 ปี ต้องมีใบยินยอมและสำเนาบัตรประชาชนของผู้ปกครองมาแสดงด้วย

วิทยาเขตพญาไท

          เริ่มแจกบัตรคิว : เวลา 06.30-11.30 น. หรือจนกว่าคิวจะหมด
          สถานที่ : ณ ชั้น 1 ลานอเนกประสงค์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา โรงพยาบาลทันตกรรม
          คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
          สอบถามเพิ่มเติม : โทร. 0-2200-7727, 2-2200-7602
 

วิทยาเขตศาลายา

          เริ่มแจกบัตรคิว : เวลา 06.45 น. (จนกว่าคิวจะหมด)
          สถานที่ : ณ โรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร
          สอบถามเพิ่มเติม : โทร. 0-2849-6600 ต่อ 2004, 2005

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

 

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 

 

          ให้บริการทางทันตกรรม อาทิ อุดฟัน ถอนฟัน ขูดหินปูน ฟรี สำหรับผู้ใหญ่ 600 ราย และเด็ก 100 ราย โดยผู้ต้องการใช้บริการให้นำบัตรประชาชนมาด้วย

          เปิดรับบัตรคิว : ตั้งแต่ 07.30 น. เป็นต้นไป
          เวลาตรวจ : 08.30-15.30 น.
          สถานที่ : โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
          สอบถามเพิ่มเติม : โทร. 02-649-5000
          หมายเหตุ : เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี ต้องมีผู้ปกครองพามาด้วย
 

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

 

          หน่วยทันตกรรมพระราชทาน คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ร่วมกับ สำนักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ออกหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ิเพื่อให้บริการการรักษาทางทันตกรรม โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โรงเรียนเจริญดีวิทยา อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี

          ทั้งนี้ มีให้บริการอุดฟัน ถอนฟัน ขูดหินปูน ผ่าฟันคุด ฟรี เริ่มให้บริการตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป
 

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

 

          ให้บริการทางทันตกรรมโดยไม่คิดมูลค่า (ขูดหินปูน อุดฟัน ถอนฟัน เคลือบฟลูออไรด์และเคลือบหลุมร่องฟัน) เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ผู้สนใจเข้ารับบริการสามารถมารับบัตรคิวได้บริเวณชั้น 1 อาคารราชสุดา ตั้งแต่เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป

          เริ่มตรวจ : 08.00-15.00 น.
          ลงทะเบียนรับบัตรคิว : ตั้งแต่เวลา 07.00 น. ณ บริเวณโถงชั้น 1 (จำนวน 500 ราย)
          สถานที่รับบริการ : ณ คลินิกทันตกรรม ชั้น 2 และคลินิกทันตกรรมนักศึกษา ชั้น 3-4 อาคารราชสุดา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
 

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

 

 

          เปิดให้บริการตรวจสุขภาพช่องปาก อุดฟัน ขูดหินปูน ถอนฟัน โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแบบไม่จำกัดจำนวน และผ่าฟันคุด จำนวน 50 ราย ตั้งแต่เวลา 08.30-15.30 น. ณ โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

          สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0-5596-6866
 

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 

 

          คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.อ. ให้บริการทางทันตกรรม ฟรี ในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันอังคารที่ 2 เมษายน 2562 ณ โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยให้บริการ..

ทันตกรรมสำหรับผู้ใหญ่ (นำบัตรประชาชนมาด้วย)
          - ตรวจรักษา อุดฟัน (รับ 180 ราย)
          - ขูดหินน้ำลาย (รับ 350 ราย)
          - ถอนฟัน (รับไม่จำกัด)
          - ผ่าฟันคุด (รับ 150 ราย)
          * กรณีผ่าฟันคุดอายุต่ำกว่า 18 ปี ต้องมีใบยินยอมและนำสำเนาบัตรประชาชนผู้ปกครองมาแสดง

ทันตกรรมสำหรับเด็ก (รับ 150 ราย)
          * เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี ต้องมีผู้ปกครองมาด้วย

          สอบถามเพิ่มเติม โทร. 074-287-620
 

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม